e世博体育

首页 > 正文

鬼谷子捭阖一

www.588toy.com2019-07-22

《捭阖》原文(一):

粤若稽古,圣人之在天地间也,为众生之先。观阴阳之开阖以名命物,知存亡之门户,筹策万类之终始,达人心之理,见变化之朕焉,而守司其门户。故圣人之在天下也,自古至今,其道一也。变化无穷,各有所归。或阴或阳,或柔或刚,或开或闭,或弛或张。

译文:

纵观古今历史,可知圣人生活在世界上,就是要成为众人的先导。通过观察阴阳两类现象的变化来对事物作出判断,并进一步了解事物生存和死亡的途径。计算和预测事物的发生过程,通晓人们思想变化的关键,揭示事物变化的征作兆,从而把握事物发展变化的关键。所以,圣人在世界上的作用始终是一样的。事物的变化是无穷无尽的,然而都各有自己的归宿;或者属阴,或者归阳;或者柔弱,或者刚强;或者开放,或者封闭;或者松弛,或者紧张。

从鬼谷子的观点看来,圣人之所以为圣人,究其根本就是要“守司其门户”。用现代人的理解就是,顺应时代发展的潮流,遵循天下兴亡之道。由此可见,“兴亡之道”古今皆同。在鬼谷子的整个思想体系中,是以“兴亡之道”作为出发点和终结点。然而,身为“谋略之祖”,他在其中加入了大量的“制胜之术”的内容。在后面的文记中,笔者会带大家详细了解鬼谷子的这些制胜之术。

引经据典:治理天下如治马群

黄帝一次外出到具茨山去拜见大隗,来到襄城的旷野,迷失了方向,巧遇一位牧马的少年,就问他:“你知道具茨山吗?”牧马少年不假思索地回答道:“知道。”

黄帝又问:“那你知道大隗住在哪里吗?”牧马少年点了点头黄帝说:“那你真是奇人,真是了不起!小小年纪,不仅知道具茨山的位置,而且知道大隗居住的地方,那么,请问你知道治理天下的方法吗?

少年说:“那治理天下的人,也不过如此而已。又何须多问呢?我小时候曾游览天下,碰巧生了头眼眩晕的病,有位长者教导我说:“你不应该因为眼睛有疾病就妄自菲薄,而应随着时光的流逝去襄城的旷野里游玩。’现在我的病已经痊愈,我又要去更远的地方游览。治理天下也应该是这样。我又何须去多事啊!”

黄帝说:“治理天下,固然不是你操心的事。虽然如此,我还是要向你请教怎样治理天下。”少年勉为其难地回答道:“我想,治理天下,和牧马也没有什么不同的地方,只不过是除去害群之马罢了!黄帝听完后如获至宝,行了大礼,口称“天师”而退去。

牧马少年所说的道理,三岁孩童都知道,然而“知易行难”。普通人对于生活中经常发生的事总是抱着一种麻木的态度。

热门浏览
热门排行榜
热门标签
日期归档